2011. december 15., csütörtök

Ki is ez a Jézus? 5. rész: Az önkéntes csicska?" Ezért azután felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy törülközőt kötött maga köré. Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a derekára kötött törülközővel megtörölte a tanítványai lábát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte: „Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg a lábamat?!” Jézus így válaszolt neki: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” De Péter azt válaszolta: „Azt már nem! Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” „Ha nem moslak meg, semmi közöd hozzám” — felelte Jézus.Péter ekkor már azt kérte: „Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is!”  Erre Jézus így válaszolt: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben az egész teste tiszta. Ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian.” Mert Jézus tudta, ki árulja el, ezért mondta: nem vagytok tiszták mindannyian. Miután megmosta a lábukat, Jézus újra felvette felsőruháját, visszaült az asztalhoz, és megkérdezte: „Értitek, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. Ha pedig én, aki Úr és Mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Igazán mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki őt elküldte. Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek, amit mutattam nektek." (János 13:4-17)


            Hogy miért mondom, vagy kérdezem, hogy Jézus csicska-e? Mert néha úgy néz ki. Nézzük meg mit látunk. Jézus, akit mindenki dicsér és messze földön híres csodáiról, most térdein áll és a lehető legmegalázóbb munkát végzi. De másik esetet is említhetek. Hiszen ugyanez a Jézus később szó nélkül tűri, hogy mások vádolják, verjék, csúfolják, leköpjék és keresztre feszítsék. Innen nézve tipikus csicska, egy igazi lúzer. Mégis van egy hatalmas különbség. A csicska azért viselkedik így mert kényszerítik. Jézust sosem kényszerítették és nem is tudták volna. Mindezt teljesen önként vállalta. Jézus tehát "önkéntes csicska". És hogy miért olyan hatalmas dolog ez? Mivel Ő maga az Isten fia. Egy szavába került volna és az összes tanítvány az Ő lábát mosta volna, vagy egy nézésével megölhette volna bármelyik csúfolódót. De miért nem tette?
"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Márk 10:45)
Mert azért jött, hogy az életét adja. Ennyi. Ez a mai világszemléletben a legeslegmegvetendőbb dolog. Hiszen mindenből az folyik, hogy a világ körülötted forog és te mindent megérdemelsz és mindenhez jogod van. A csicska a társadalmunk legmegvetettebb személye. Az örök vesztes. Jézus önként csicska lett értünk. És arra kér, hogy vele azonosuljunk.
            Olyan gyakran hallok ilyen mondatokat keresztények szájából: "Attól még. hogy keresztény vagy az nem azt jelenti, hogy nem lehet életed" vagy "Attól még , hogy keresztény vagy nem kell, hogy egy csicska legyél." Ha bár részben egyetértek a mondatokkal, de ahogy legtöbben ezeket gondolják vagy értelmezik azzal nem. Miért ? Mert Jézus pont az ellenkezőjét mondta és mutatta.  :
"Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt." (Lukács 9:23-24)
            Ő azt említett történetben is megmutatta, hogy szolgává, megalázottá, mondhatni "önkéntes csicskává" kell lennünk. De nekünk se kell ezt kényszerből tennünk. Senki sem kényszeríthet erre. Pont ez az értéke, hogy önkéntesen tesszük.  Jézus azt a hatalmas szabadságot és hatalmat amit birtokolt nem kihasználta hanem önként feláldozta. Tőlünk is ezt kéri. Sokszor érvelünk mi keresztények így: "De nekem szabadságom van ezt megtenni, ez az én életem és ez nem is bűn" De ez az egyetlen dolog amit mi Istennek adhatunk, a szabadságunk, az életünk feletti rendelkezési jog. Ráadásul ezt is Istentől kaptuk eredetileg. Jogot tartunk az életünkre mintha azt mi valaha is kiérdemeltük volna. Szeretjük a szabad akaratunkat hangoztatni, és magunknak követelni de ez az egyetlen dolgunk amink van, amiről igazán lemondhatunk, amivel kifejezhetjük Isten felé a szeretetünket.
            Honnan tudhatjuk, hogy mind ez működik, hogy ez megéri? Jézus példájából. Ő megtette, Ő megalázta magát, Ő hagyta hogy kicsúfolják, hogy üssék, hogy egy keresztre szegezzék, hogy csicskának nézzék és végül mégis Ő győzött. Ez az egyetlen, de teljesen elegendő bizonyíték arra, hogy ez a vesztesnek tűnő stratégia  végül győzelemre visz. Ne féljünk, Jézushoz hasonlóan "önkéntes csicskának"  lenni és ezzel az egyetlen győztes csapathoz csatlakozni. Péter ezt az egészet tök jól összefoglalta:

"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Pál levele a filippiekhez 2:5-11)A "Ki is ez a Jézus?"sorozat többi része:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése