2011. december 15., csütörtök

Ki is ez a Jézus? 5. rész: Az önkéntes csicska?" Ezért azután felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy törülközőt kötött maga köré. Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a derekára kötött törülközővel megtörölte a tanítványai lábát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte: „Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg a lábamat?!” Jézus így válaszolt neki: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” De Péter azt válaszolta: „Azt már nem! Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” „Ha nem moslak meg, semmi közöd hozzám” — felelte Jézus.Péter ekkor már azt kérte: „Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is!”  Erre Jézus így válaszolt: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben az egész teste tiszta. Ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian.” Mert Jézus tudta, ki árulja el, ezért mondta: nem vagytok tiszták mindannyian. Miután megmosta a lábukat, Jézus újra felvette felsőruháját, visszaült az asztalhoz, és megkérdezte: „Értitek, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. Ha pedig én, aki Úr és Mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Igazán mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki őt elküldte. Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek, amit mutattam nektek." (János 13:4-17)


            Hogy miért mondom, vagy kérdezem, hogy Jézus csicska-e? Mert néha úgy néz ki. Nézzük meg mit látunk. Jézus, akit mindenki dicsér és messze földön híres csodáiról, most térdein áll és a lehető legmegalázóbb munkát végzi. De másik esetet is említhetek. Hiszen ugyanez a Jézus később szó nélkül tűri, hogy mások vádolják, verjék, csúfolják, leköpjék és keresztre feszítsék. Innen nézve tipikus csicska, egy igazi lúzer. Mégis van egy hatalmas különbség. A csicska azért viselkedik így mert kényszerítik. Jézust sosem kényszerítették és nem is tudták volna. Mindezt teljesen önként vállalta. Jézus tehát "önkéntes csicska". És hogy miért olyan hatalmas dolog ez? Mivel Ő maga az Isten fia. Egy szavába került volna és az összes tanítvány az Ő lábát mosta volna, vagy egy nézésével megölhette volna bármelyik csúfolódót. De miért nem tette?
"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Márk 10:45)
Mert azért jött, hogy az életét adja. Ennyi. Ez a mai világszemléletben a legeslegmegvetendőbb dolog. Hiszen mindenből az folyik, hogy a világ körülötted forog és te mindent megérdemelsz és mindenhez jogod van. A csicska a társadalmunk legmegvetettebb személye. Az örök vesztes. Jézus önként csicska lett értünk. És arra kér, hogy vele azonosuljunk.
            Olyan gyakran hallok ilyen mondatokat keresztények szájából: "Attól még. hogy keresztény vagy az nem azt jelenti, hogy nem lehet életed" vagy "Attól még , hogy keresztény vagy nem kell, hogy egy csicska legyél." Ha bár részben egyetértek a mondatokkal, de ahogy legtöbben ezeket gondolják vagy értelmezik azzal nem. Miért ? Mert Jézus pont az ellenkezőjét mondta és mutatta.  :
"Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt." (Lukács 9:23-24)
            Ő azt említett történetben is megmutatta, hogy szolgává, megalázottá, mondhatni "önkéntes csicskává" kell lennünk. De nekünk se kell ezt kényszerből tennünk. Senki sem kényszeríthet erre. Pont ez az értéke, hogy önkéntesen tesszük.  Jézus azt a hatalmas szabadságot és hatalmat amit birtokolt nem kihasználta hanem önként feláldozta. Tőlünk is ezt kéri. Sokszor érvelünk mi keresztények így: "De nekem szabadságom van ezt megtenni, ez az én életem és ez nem is bűn" De ez az egyetlen dolog amit mi Istennek adhatunk, a szabadságunk, az életünk feletti rendelkezési jog. Ráadásul ezt is Istentől kaptuk eredetileg. Jogot tartunk az életünkre mintha azt mi valaha is kiérdemeltük volna. Szeretjük a szabad akaratunkat hangoztatni, és magunknak követelni de ez az egyetlen dolgunk amink van, amiről igazán lemondhatunk, amivel kifejezhetjük Isten felé a szeretetünket.
            Honnan tudhatjuk, hogy mind ez működik, hogy ez megéri? Jézus példájából. Ő megtette, Ő megalázta magát, Ő hagyta hogy kicsúfolják, hogy üssék, hogy egy keresztre szegezzék, hogy csicskának nézzék és végül mégis Ő győzött. Ez az egyetlen, de teljesen elegendő bizonyíték arra, hogy ez a vesztesnek tűnő stratégia  végül győzelemre visz. Ne féljünk, Jézushoz hasonlóan "önkéntes csicskának"  lenni és ezzel az egyetlen győztes csapathoz csatlakozni. Péter ezt az egészet tök jól összefoglalta:

"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Pál levele a filippiekhez 2:5-11)A "Ki is ez a Jézus?"sorozat többi része:


2011. november 22., kedd

Ki is ez a Jézus? 4. rész: A hajléktalan"Jézus így válaszolt: "A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania." (8,20)

            Tehát, Jézus saját bevallása szerint hajléktalan volt. Ezzel arra hívta fel a figyelmet hogy az ő követése nem jelent kényelmet. Ha egy olyan valakit követünk aki hajléktalan volt, akkor legalábbis ne tartsuk lehetetlennek, hogy mi is azok leszünk, vagy más, számunkra kényelmetlen helyzetbe kerülünk.  Érdekes kérdés az is, hogy ha találkoznál a hajléktalan Jézussal, akkor befogadnád-e? Hogyan viszonyulnánk, viszonyulunk mi egy ilyen Jézushoz, vagy más hozzá hasonló hajléktalanokhoz? Úgy tűnik a válaszunk nem tét nélküli:
"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."(Máté 25:34-40)
Természetesen Jézus azért nem teljesen hajléktalan, sőt Ő maga készít nekünk hajlékot:
"Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?" (János 14:2)
Lehet hogy itt hajléktalan volt, de odaát Ő készíti a hajlékot. Nekünk. Érdemes egy ilyen hajléktalant követni,befogadni, mert egyszer örökkévaló hajlékot kaphatunk tőle.          


A "Ki is ez a Jézus?"sorozat többi része:


Ki is ez a Jézus? 3. rész: A babysitter"Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa." (Máté 19:14)

            Habár papír szerint Jézus csak egy ács volt, emellett sok más munkakört is tökéletesen betöltött. A gyerekeket különösen szerette. Külön meghagyta tanítványainak, hogy hagyják gyermekeket hozzá menni, Ő pedig adott nekik egy nagy ölelést és megáldotta őket. Több gyereket is meggyógyított a szülők kérésére, Ő pontosan tudja mennyire fontosak számunkra a gyerekeink. Egyik nagy csodájában is volt egy gyermeke résztvevő, aki felajánlotta Jézusnak a saját ételét. A gyermekeket annyira fontosnak tartotta hogy őket állított elénk mércének:
 "Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött." (Máté 9:37)
és
"Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják." (Máté 9:42)
           Ha Jézus így vélekedett a gyerekekről, akkor valószínűleg nekünk sem árt erről elgondolkudnunk. Viszont azt jó tudni, hogy mi mind voltunk gyerekek egyszer, és megint azzá válhatunk. Az Isten gyermekeivé, akiknek Ő örök életet ígért. Keressük hát a mennyei babysittert, mert akikre Ő vigyáz, azok az Isten gyermekei!
A "Ki is ez a Jézus?"sorozat többi része:


Ki is ez a Jézus? 2. rész : A szakács"Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: "Hozzatok a most fogott halakból!" Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: "Jöjjetek, egyetek!" " (János 21:9-12)


            Lehet, hogy meglepően hathat elsőre a cím, Jézus mint szakács. Pedig Jézus igenis érdekelt volt az ételben. Sokszor olyan erős keresztény maszlagfelhővel vesszük körbe Jézust, hogy azt teljesen elfelejtjük, hogy ő olyan test és vér ember volt mint te és én. Olyan aki szeret enni és aki tudja, hogy mi is szeretünk. Azt is mondhatnánk hogy Jézus profi szakács volt. Hiszen Ő tudta, hogy kell vízből bort készíteni és 5 kenyérből és 2 halból tömegeket jól lakatni. Egyik specialitása a "Szombati tépett kalász" viszont nagyon megosztotta az ételszakértőket. :)  Ő maga akár 40 napig kibírta étel nélkül amíg megéhezett, de pontosan tudta ha másoknak ételre van szüksége. Amikor Jairus leányát feltámasztotta ez volt az egyik első dolog amit mondott: Adjatok neki enni ! Sőt mikor Ő feltámadt és megjelent a tanítványoknak egyik első kérése volt: "Van-e itt valami ennivalótok?" . Evéssel bizonyított, hogy igazán feltámadt. Jézus többször is tett csodát az étellel, de láthatjuk nem szemfényvesztés és parasztvakítás céljából, hanem csakis azért, hogy senki ne maradjon éhesen, vagy szomjason. Először mindig felméri van-e elég étel. Sőt van, hogy Ő maga főz a tanítványoknak, ahelyett hogy odavarázsolna egy BigMac-et. Egyik legismertebb története is az étel körül forog, az utolsó vacsora. Kenyér és bor volt a menü. Jézus pontosan tudja, hogy mennyire lét szükségletünk az étel és ital. Ezért választotta az étel és ital szimbólumát, hiszen ahogyan nem élhetünk étel és ital nélkül, ugyanúgy nem élhetünk az Ő teste és vére nélkül. Amikor kiakadtak rajta, hogy magát kenyérnek hívta ezt mondta nekik:
"Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem." (János 6:51)
Jézus igenis szakács. A szakácsok között is a legjobb, hiszen Ő az egyetlen aki nem csak gyomrunkkal foglalkozik hanem a szívünk éhségével is.
                                                                                                 


A "Ki is ez a Jézus?"sorozat többi része:2011. november 17., csütörtök

Ki is ez a Jézus ? 1.rész : A Megváltó
Jézus a Megváltó

            Azért gondoltam, hogy ezzel az attribútummal kezdek mert azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb. A megváltó az, aki a megváltást elvégzi. Tudom, tudom nem lehet ugyanazzal  a szóval magyarázni, de én most mégis ebből az irányból közelíteném meg a dolgot. A dolog ott kezdődik, hogy bűnösök vagyunk. Nem akarok túl sokat rágódni ezen, a lényeg az, ahogy minden egyes ember megszegte Isten törvényét azaz tett már olyan dolgokat ami neki nem tetszik. Ez által a mi életünk a bűn uralma alatt van és Isten igazságából következően az Ő ítélete alatt is. Ebből van szükségünk megváltásra. Ezt a megváltást mi magunk nem tudjuk elvégezni:
"Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt." (Zsoltárok 49:8-10)
Ha magunkat nem tudjuk megváltani akkor egyértelmű, hogy szükségünk van egy megváltóra. Itt jön a képbe Jézus. Ő önként vállalta ezt a szerepet. Eljött erre a földre, emberi formát vett fel és megfizette a váltságdíjat. Kikhez jött el? Az ellenségeihez, akiket Ő annyira szeretett, hogy meg akarta őket menteni. Jézus nem a keresztény haverjaihoz jött le, hanem minden egyes bűnös, nyomorulthoz mint te és én. Ezt Ő maga mondta:
 "Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Máté 9:13)
Tehát ezeket a bűnösöket mentette meg. Hogyan tette ezt pontosan?
"Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára." (Pál levele a Kolosséiakhoz 2,14)
Tehát meghalt a kereszten és ezzel kifizette a tartozásunkat. Pont úgy mintha  ma megbüntetnének 10 milliárd forintra, amit te soha nem tudnál kifizetni és valaki csak úgy kifizetné helyetted. És még csak meg se kérdezne, hogy te akarod-e. De Ő nem pénzel fizetett értünk:
"...nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." (1 Péter 1,18-19)
Tehát Jézus a megváltó, és mivel Ő elvégezte a megváltást nekünk megadta az egyetlen esélyt arra, hogy az ember-Isten kapcsolat rendbe jöhessen, hogy Istennek igaz gyermeki lehessünk. Ne hagyjuk üresen az Ő értünk lenyújtott kezét. Fogadjuk azt el és éljünk az Ő megváltásához méltóan.
A "Ki is ez a Jézus?"sorozat többi része:


Ki is ez a Jézus? (bevezető)

            Nagyon sokan kérdezték és válaszolták meg már ezt a kérdést. Én is megpróbálom. Legalábbis leírom azt amit én tapasztaltam. Merthogy vallom és hiszem, hogy Jézus él és ma is megismerhető. Habár őrültségnek hangzik (néha még talán magamnak is) de Jézus a barátom. Valószínűleg nagyon keveset tudok róla, ahhoz képest ami igazán Ő, de felelősséggel tartozom azért amit már ismerek belőle. Nem egyszerű erről az egészről beszélni, mivel kézzel foghatatlan az a kapcsolat ami köztem és közte van. Kézzel foghatatlan, de szívvel fogható, és kézzel fogható következményei vannak. Azért egyet biztosan állíthatok: Én élvezem azt, hogy napról-napra jobban ismerem Őt, szeretek vele időt tölteni és vágyom rá, hogy egyszer ténylegesen a szemébe nézhessek és megöleljem. Továbbá szívemből remélem, hogy minél több ember meg fogja ezt tapasztalni. Éppen ezért kezdtem el ezt a sorozatot, mert remélem, hogy mind nekem, mind másoknak segíthet abban, hogy jobban megismerjük Őt. Nem tudom, milyen gyakran, milyen hosszan és milyen stílusban fogok írni a témában de igyekszem legalább heti rendszerességgel felrakni valamit.
Had kezdjem egy bátorítással, arról, hogy miért is fontos Jézust megismerni:

"Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." (János 17:3)

A "Ki is ez a Jézus?"sorozat többi része:


2011. november 11., péntek

Mennyit érek?      Nagyon sokan felteszik ezt a kérdést. Mennyit érek? Nagyon nehéz kérdés, de nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. Nézzünk végig egy pár nézőpontot.
       Mennyit érünk pénzben kifejezve? A bennünk levő, oxigén, nitrogén, magnézium ,vas és az összes bennünk levő anyag összességében körülbelül 900 Ft-ot ér. Ezzel szemben ha élve és működve lehetne az emberi testet eladni akkor akár 10 milliárd Ft-ot is kaphatnánk érte. Ez természetesen illegális, teljesen etikátlan és lehetetlen. Értelmetlen is ezt tovább taglalni, hiszen ki is akarna sokat érni ha meghal. Inkább azt vizsgáljuk mennyit érünk élve. Hogy egy szélsőséges példával kezdjem, 2009-ben Christiano Ronaldoért körülbelül 29 milliárd Ft értékű fontot fizetett ki a Real Madrid. Egy korábbi ilyen kifizetésnél valaki megkérdezte az egyik híres angliai sport riportert: "Tényleg megér egy ember ennyi pénzt?" A sport riporter ezt válaszolta: "Mindenki annyit ér amennyit kifizetnek érte." Ez egy nagyon fontos mondat. Más esetekben meg azt látjuk akár ma akár a világ történelem során amikor embereket fillérekért adtak vettek, vagy egyszerűen értéktelennek nyilvánították őket. Például a zsidókat, afroamerikaikat vagy fogyatékosokat végeztek ki, mivel azt gondolták, hogy ők nem érnek semmit.  A példák végletesek de azt láthatjuk, milyen nehéz meghatározni azt mennyit is ér egy ember. Kezdjük egy egyszerűbb feladattal talán. Hogy döntöm el mennyit ér a telefonom? Megkérdezem a tömeget akkor mindenki különböző értékeket mondana, mint ahogy ránk is különböző értékeket tűznek az emberek. Valaki azt mondja nem érsz semmit valakinek meg te vagy a mindene. Hogy döntjük el, hogy akkor melyik az igaz? Menjünk tovább a telefonnal. Ha azt mondanám, hogy eladom ezt a telefont ki mennyit adna érte?, akkor derülne ki igazán az értéke. Sőt egész pontosan akkor amikor valaki kimondja a legmagasabb árat és én azt mondom hogy üzlet van. Akkor látom igazán mennyit ér a telefon amikor megkapom érte a pénzt. Annyit ér amennyit kifizetnek érte. Nem számít az, hogy előtte ki mennyire saccolta az értékét.
            Nézzük most meg mit mond ezzel kapcsolatban a Biblia :
"Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!" (Lukács 12,7)
Ez nem rossz, de még ennél jobban is meg lehet határozni:
"...nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." (1 Péter 1,18-19)
            Ha igaz a tételünk, hogy mindenki annyit ér amit kifizetnek érte, akkor ez a vers valami csodálatos dolgot mond. Hiszen azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a saját vérével fizetett értünk.  Nem arannyal, nem ezüstön, hanem a világegyetem legértékesebb dolgán az Ő vérével. És ez nem csak ígérgetés. Ő már ki is fizette ezt . Ezen nem lehet változtatni és ennél nem lehet nagyobbat adni. Tehát mint legmagasabb licit, egyértelműen ez határozza meg az értékünk. Mikor is történt ez? A kereszten. Amikor Jézus meghalt a kereszten, az által megvett minket a bűnnek a hatalmából, és saját gyermekeivé fogadott minket. Miért? Mert ennyire szeret minket. De fontos része most jön. Mit is jelent ez az életünkre nézve?
1. Teljesen mindegy mit mondanak mások. A mások árcédulái és ígérete egyszerűen nincsenek ránk hatással. Ez nagyon felszabadító. Ugyanúgy ahogy pontosan tudom, hogy a telefonom nem 300 Ft-ot ér, hiszen 5000-ért adtam el. A többi ígéret ajánlat nem befolyásolja többé a telefonom értékét. Ha ezrek ordítják a fülembe, hogy értéktelen vagyok még az se változtat azon ami a kereszten megtörtént és kifizetődött.
2. Az ezzel járó felelősség. Hiszen ha drága véren váltattunk meg akkor mi is drágák, értékesek vagyunk. A drága, értékes dolgokra pedig vigyázni kell. De nehogy ezen elbizakodjunk és magunkat másoknál értékesebbnek gondoljuk. Jézus ugyanúgy meghalt a szomszédért is, ugyanúgy kifizette értük az árat. Ő is ugyanolyan értékes Isten szemében mint én. Sem többet sem kevesebbet nem érek mint bárki más. Tehát ez a felismerés a másokhoz való viszonyunkat is megváltoztatja. Hiszen hogyan utálhatom vagy lehetek a kárára annak akit Jézus úgy szeretett, hogy az életet adta érte? Pál ezt mondja csak egypár versel lejjebb:

"Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, " (1 Péter 1,22)

3. A harmadik következmény hogy nem a magunkéi vagyunk. Hiszen Jézus fizetett értünk, tehát az Övéi vagyunk. A megvett focista sem játszhat másik csapatban. Így mi is csak Jézus csapatában játszhatunk. Tehát az eddig magunkénak hitt élet nem miénk. Ez azt is jelenti, hogy máshogy kell az életünkkel bánni. Hiszen máshogy bánok a saját autómmal meg egy kölcsönkapott nagyon drága autóval. És itt az ige azt mondja, hogy az életünk drága és még csak nem is miénk. Mindenünk amink van Isten tulajdona, és ahhoz méltóan kell azokat használni. Pál egy másik helyen ezt mondja ezzel kapcsolatban:

"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben."(1 Kor. 6,19-20)

Hajrá !